Reglament 45a Edició

1. El caràcter de la TRAVESSA és no competitiu. És prova puntuable pel Circuit Català de Caminades de Resistència 2021.

2. La TRAVESSA es realitzarà el dia 15 de maig de 2021.

3. El preu d’inscripció és de 25.-€ pels posseïdors de llicència de federacions adscrites a la UIAA i de 32.-€ per a la resta, on inclou la llicència temporal. La llicència temporal, durant la seva vigència, implica ser soci del Club Excursionista Caminaires de Vilamajor.

4. Puntuaran pel Circuit Català de Caminades de Resistència 2021 els participants posseïdors de la llicència federativa de l’any en curs de la FEEC, amb modalitat i cobertura correctes.

5. Aquest any la Travessa del Montseny vol ser més solidaria que mai, i per aquest motiu destinarà el 10% de la recaptació obtinguda amb les inscripcions a la ONG CASA TERRA.

6. En compliment del Protocol Covid19 no s’admetrà cap inscripció el mateix dia de la Travessa.

7. Les inscripcions s’admetran per rigorós ordre de recepció. El nombre de participants està limitat, excepcionalment, a 250 participants.

8. Per participar cal tenir 16 anys, a data de la prova.

9. Els menors de 18 anys, a data de la caminada, estan obligats a lliurar a l’organització una autorització escrita paterna o del tutor.

10. La sortida serà a les 7.00 h. del matí a la cruïlla de la Carretera d’Aiguafreda amb el carrer Natzaret.

11. Tots els participants hauran de seguir el recorregut indicat al Full de Ruta.

12. El Full de Ruta s’enviarà en format digital i s’ha de carregar al telèfon mòbil per poder-se registrar a cada control de pas. No fer-ho serà motiu de desqualificació.

13. Els participants han de passar pel control abans de l’horari de tancament:

· 9.30h Tagamanent

· 11.00h El Cafè

· 12.00h Collformic

· 13.45h Matagalls

· 14.45h Sant Marçal

· 16.45h Les Agudes

· 17.30h Turó de l’Home

· 18.30h Santa Fe

· 21.00h Gualba

14. L’Organització es reserva el dret de modificar el recorregut indicat al Full de Ruta i altres mitjans de comunicació si les condicions es consideren adverses.

15. Per participar a la Caminada és obligatori proveir-se i portar obligatòriament el material de seguretat que exigeix el Reglament del Circuit Català de Caminades de Resistència 2021:

· Manta tèrmica de 1,4 x 2 m mínim

· Motxilla o equivalent.

· Dipòsit per hidratació amb una capacitat de com a mínim 1 litre.

· Frontal amb recanvi de bateries.

· Telèfon personal operatiu, amb el número de telèfon de contacte de l’organització i amb el GPS activat. Cal tenir la bateria carregada al 100% a l’iniciar la prova, amb un programari recomanat mínim instal·lat al mòbil per ser utilitzat en cas d’emergència.

16. El participant està obligat a:

· Complir amb el protocol sanitari de prevenció de la COVID19, que consta a l’Annex 1 d’aquest reglament.

· Dur la llicència federativa vigent acompanyada del DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’Organització que ho sol·liciti.

· Portar el Full de Ruta i registrar-se als controls de pas obligats en l’ordre correcte.

· Proveir-se i portar el material obligatori que exigeix el present reglament.

· Seguir el camí indicat per l’Organització.

· Efectuar la totalitat del recorregut a peu.

· No llençar cap tipus de deixalles.

· Respectar propietats, masies i conreus per on passi la marxa.

· No malmetre l’entorn natural.

· Complir el present reglament i el de la CCCR.

· Complir la normativa sobre prevenció d’incendis.

· Complir la normativa aplicable del Parc Natural. (Document de Bones Pràctiques)

· Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.

· Mostrar un comportament respectuós a qualsevol participant, voluntari o membre de l’Organització.

· Comunicar al control més proper, o utilitzant el telèfon que consta en el Full de Ruta, qualsevol incidència o accident que hagi observat.

· En cas d’abandonament o incidència comunicar-ho a l’Organització de la prova, utilitzant el telèfon que consta al Full de Ruta.

· Atendre les directrius que l’Organització pugui donar en el decurs de la marxa.

17. L’incompliment d’aquestes normes de civisme i comportament, anteriors, serà motiu de desqualificació.

18. Per respecte al medi, l'organització no facilitarà gots en els avituallaments.

19. L’Organització no es farà responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants i no estiguin garantits a l’assegurança de la llicència corresponent.

20. Per motius de seguretat no es pot participar amb animals de companyia.

21. L’Organització té la potestat d’admetre o fer fora de la prova aquelles persones que consideri de risc abans o durant la caminada.

22. Pel fet d’inscriure´s a la caminada el participant declara estar assabentat i acceptar la normativa interna de la prova, les exigències d’aquesta per afrontar-la i el protocol Covid19.

23. Pel fet d’inscriure’s el participant accepta el Plec de descàrrec i certificat d’aptitud física de la 45a TRAVESSA DEL MONTSENY, que es pot descarregar del nostre web o del web d’inscripció de la FEEC.

24. L’organització considera que el sol fet d’inscriure’s a la Caminada significa que el participant disposa d’un nivell de condició física i salut suficient per afrontar la prova i que, per tant, participa a la Caminada sota la seva responsabilitat.

25. En cas d’abandonament l’Organització no garanteix el sistema de transport, de tornada al punt d’origen.

26. Tots els participants que completin el recorregut en el temps indicat, a peu i passant per tots els controls de pas seran mereixedors del Premi de la 45a TRAVESSA del MONTSENY.

27. Es dóna per entès que el sol fet d’inscriure’s per participar implica l’acceptació d’aquest Reglament, el recorregut, així com l’autorització de l’ús d’imatges i dades en la promoció d’aquesta activitat o d’altres del C.E. Caminaires de Vilamajor.

28. Els/les participants, permeten explícitament que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats si acaben la Travessa, seguint la normativa establerta.

29. Les dades dels participants seran emmagatzemades per l’Organització en una base de dades per promocionar les properes edicions. El participant que ho desitgi podrà donar-se de baixa d’aquesta base de dades, enviant la petició per correu electrònic a: info@travessa.org

30. Qualsevol cas no previst en aquest Reglament serà resolt per l’Organització.

31. Aquest reglament i el Protocol Covid19 estan homologats per l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC.


ANNEX 1: Protocol sanitari de prevenció – COVID19

 • La Travessa complirà amb totes les mesures preventives contra el contagi per la COVID-19, i es celebrarà el dissabte 15 de maig de 2021.

 • No es recomana l’assistència de persones de risc a la Travessa del Montseny.


 • El personal d’organització haurà estat prèviament informat de les mesures preventives.


 • Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar a la Travessa sigui quina sigui la seva funció. Tampoc podran assistir-hi aquelles persones que sense estar malaltes o diagnosticades hagin tingut contacte amb algun malalt i no hagin passat la quarantena.

 • Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants i organització.


 • L’ús de mascareta és obligatori per tothom i en tot moment. Només els esportistes durant la prova se la podran treure, tot i així l’hauran de portar posada mentre estiguin als calaixos de sortida, al arribar als punts de control i avituallament, i immediatament un cop passin el control d’arribada.


 • Es recomana el rentat de mans freqüent o l’ús de gels hidroalcohòlics personals.


 • El distanciament de dos metres entre totes les persones intervinents s’ha de mantenir en tot moment. Fins i tot pels assistents com a públic.


 • Abans d’accedir a la zona de sortida cal entregar, omplert, el full autorresponsable.


 • Per accedir a la zona de sortida, s’establirà un control de temperatura. Si es té febre, 37,5º C o més, o símptomes d’estar malalt, no es podrà prendre la sortida.


 • Si qualsevol dels intervinents en la Travessa manifesta símptomes, com febre o tos persistent, haurà d’abandonar la Travessa, i posar-se en mans del personal sanitari.


 • En els calaixos de sortida es mantindrà la distancia de 2 m entre corredors, l’aforament màxim serà de 70 persones per a cada sortida.


 • Un cop donada la sortida, que serà esglaonada, queda prohibit llençar la mascareta al terra, tant al principi com al llarg del recorregut. NO fer cas a aqueta norma serà motiu de desqualificació.


 • El personal de l’organització vetllarà en tot moment per evitar aglomeració i concentració massiva de gent, controlaran els aforaments i l’acompliment de les normes per parts dels participants.


 • Els controls i avituallaments intermedis aplicaran el mateix protocol COVID-19 que apliquem al control de sortida i arribada: distància social i ús de mascareta.


 • Els avituallaments durant la cursa seran mínims i estaran habilitades zones on els voluntaris avituallaran al corredor, sempre de manera individual i sense intercanvi d’ampolles ni gots entre els participants.


 • Es recomana que cadascú porti el seu menjar i beguda i no compartir-lo amb altres participants.


 • A l’arribada cal evitar l’aglomeració dels corredors, aquests s’hauran de retirar immediatament de la línia d’arribada cap a zones més perifèriques.


 • Qualsevol altra mesura que l’organització consideri adient i/o que la FEEC o el Departament de Sanitat obliguin a aplicar en el moment del dia de la prova.

ZONA SORTIDA A AIGUAFREDA

Carretera de Ribes (N-152a) – cantonada Carrer Natzaret

Per accedir a la zona de pre-sortida cal entregar, omplert, el full autorresponsable, i passar el control de temperatura establert per l’organització de la Travessa del Montseny.

El full autorresponsable el trobareu al web de la Travessa: www.travessa.org