Reglament 45a Edició


1. El caràcter de la TRAVESSA és no competitiu. És prova puntuable pel Circuit Català de Caminades de Resistència 2021.

2. La TRAVESSA es realitzarà el dia 16 de maig de 2021.

3. El preu d’inscripció és de 25.-€ pels posseïdors de llicència de federacions adscrites a la UIAA, i de 32.-€ per a la resta, on inclou la llicència temporal.

Puntuaran pel Circuit Català de Caminades de Resistència 2021 els participants posseïdors de la llicència federativa de l’any en curs de la FEEC, amb modalitat i cobertura correctes.

4. L’Organització es reserva el dret d’admetre inscripcions fora de termini al preu únic de 50.-€.

5. Les inscripcions s’admetran per rigorós ordre de recepció. El nombre de participants està limitat.

6. Per participar cal tenir 14 anys, a data de la prova.

7. Els menors de 18 anys, a data de la caminada, estan obligats a lliurar a l’organització una autorització escrita paterna o del tutor.

8. Els menors de 16 anys, a data de la caminada, estan obligats a anar acompanyats d’un adult durant el recorregut.

9. Sota cap circumstància, si un menor abandona la caminada, el seu acompanyant no podrà continuar.

10. La sortida serà a les 5.30 h. del mati al Parc de la Carretera d’Aiguafreda.

11. Tots els participants hauran de seguir el recorregut indicat al Full de Ruta.

12. Cada participant ha de registrar-se a cada control de pas. No fer-ho serà motiu de desqualificació.

13. Els participants han de passar pel control abans de l’horari de tancament:

· 8.00 h Tagamanent

· 9.30 h El Cafè

· 10.30 h Collformic

· 12.15 h Matagalls

· 13.15 h Sant Marçal

· 15.15 h Les Agudes

· 16.00 h Turó de l’Home

· 17.00 h Santa Fe

· 19.30 h Gualba

14. L’Organització es reserva el dret de modificar el recorregut indicat al Full de Ruta i altres mitjans de comunicació si les condicions es consideren adverses.

15. Per participar a la Caminada és obligatori proveir-se i portar obligatòriament el material de seguretat que exigeix el Reglament del Circuit Català de Caminades de Resistència 2021:

· Manta tèrmica de 1,4 x 2 m mínim

· Motxilla o equivalent.

· Dipòsit per hidratació amb una capacitat de com a mínim 1 litre.

· Frontal amb recanvi de bateries.

· Telèfon personal operatiu, amb el número de telèfon de contacte de l’organització i amb el GPS activat. Cal tenir la bateria carregada al 100% a l’iniciar la prova, amb un programari recomanat mínim instal·lat al mòbil per ser utilitzat en cas d’emergència.

16. El participant està obligat a:

· Dur la llicència federativa vigent acompanyada del DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’Organització que ho sol·liciti.

· Portar el Full de Ruta i registrar-se als controls de pas obligats en l’ordre correcte.

· Proveir-se i portar el material obligatori que exigeix el present reglament.

· Seguir el camí indicat per l’Organització.

· Efectuar la totalitat del recorregut a peu.

· No llençar cap tipus de deixalles.

· Respectar propietats, masies i conreus per on passi la marxa.

· No malmetre l’entorn natural.

· Complir el present reglament i el de la CCCR.

· Complir la normativa sobre prevenció d’incendis.

· Complir la normativa aplicable del Parc Natural. (Document de Bones Pràctiques)

· Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.

· Mostrar un comportament respectuós a qualsevol participant, voluntari o membre de l’Organització.

· Comunicar al control més proper, o utilitzant el telèfon que consta en el Full de Ruta, qualsevol incidència o accident que hagi observat.

· En cas d’abandonament o incidència comunicar-ho a l’Organització de la prova, utilitzant el telèfon que consta al Full de Ruta.

· Atendre les directrius que l’Organització pugui donar en el decurs de la marxa.

17. L’incompliment d’aquestes normes de civisme i comportament serà motiu de desqualificació.

18. Per respecte al medi, l'organització no facilitarà gots en els avituallaments.

19. L’Organització no es farà responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants i no estiguin garantits a l’assegurança de la llicència corresponent.

20. Per motius de seguretat no es pot participar amb animals de companyia.

21. L’Organització té la potestat d’admetre o fer fora de la prova aquelles persones que consideri de risc abans o durant la caminada.

22. Pel fet d’inscriure´s a la caminada el participant declara estar assabentat i acceptar la normativa interna de la prova i les exigències d’aquesta per afrontar-la.

23. Pel fet d’inscriure’s el participant accepta el Plec de descàrrec i certificat d’aptitud física de la 45a TRAVESSA DEL MONTSENY, que es pot descarregar del nostre web o del web d’inscripció de la FEEC.

24. L’organització considera que el sol fet d’inscriure’s a la Caminada significa que el participant disposa d’un nivell de condició física i salut suficient per afrontar la prova i que, per tant, participa a la Caminada sota la seva responsabilitat.

25. En cas d’abandonament l’Organització no garanteix el sistema de transport.

26. Tots els participants que completin el recorregut en el temps indicat, a peu i passant per tots els controls de pas seran mereixedors del Premi de la 45a TRAVESSA del MONTSENY.

27. Es dóna per entès que el sol fet d’inscriure’s per participar implica l’acceptació d’aquest Reglament, el recorregut, així com l’autorització de l’ús d’imatges i dades en la promoció d’aquesta activitat o d’altres del C.E. Caminaires de Vilamajor.

28. Les dades dels participants seran emmagatzemades per l’Organització en una base de dades per promocionar les properes edicions. El participant que ho desitgi podrà donar-se de baixa d’aquesta base de dades, enviant la petició per correu electrònic: info@travessa.org

29. Qualsevol cas no previst en aquest Reglament serà resolt per l’Organització.

Aquest reglament està homologat per l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC.