Reglament 48a Edició

1.       El caràcter de la TRAVESSA és no competitiu. És prova puntuable pel Circuit Català de Caminades de Resistència 2024.

 

2.       La TRAVESSA es realitzarà el dia 26 de maig de 2024.

 

3.       El preu d’inscripció és de 29.-€ pels posseïdors de llicència de federacions adscrites a la UIAA i de 37.-€ per a la resta, on inclou la llicència temporal. La llicència temporal, durant la seva vigència, implica ser soci del Club Excursionista Caminaires de Vilamajor.

 

4.       Puntuaran pel Circuit Català de Caminades de Resistència 2024 els participants posseïdors de la llicència federativa de l’any en curs de la FEEC, amb modalitat i cobertura correctes.

 

5.       La Travessa del Montseny també és solidaria, i per aquest motiu destinarà el 10% de la recaptació obtinguda amb les inscripcions a una ONG.

 

6.       L’Organització es reserva el dret d’admetre inscripcions fora de termini al preu únic de 50.-€

 

7.       Les inscripcions s’admetran per rigorós ordre de recepció. El nombre de participants està limitat.

 

8.       Per participar cal tenir 14 anys, a data de la prova.

 

9.       Els menors de 18 anys, a data de la caminada, estan obligats a lliurar a l’organització una autorització escrita paterna o del tutor.

·         Els menors de 16 anys a data de la prova estan obligats a anar acompanyats d’un adult durant tot el recorregut i el dret d’admissió recaurà a criteri de l’entitat.

·         Si un menor de 16 anys abandona la caminada, el seu acompanyant no podrà continuar sota cap circumstància.

 

10.   La sortida serà a les 5.30 h. del matí a la cruïlla de la Carretera d’Aiguafreda amb el carrer Natzaret, de la població d’Aiguafreda.

 

11.   Tots els participants hauran de seguir el recorregut indicat al Full de Ruta.


12.   El Full de Ruta s’enviarà en format digital i s’ha de carregar al telèfon mòbil per poder-se registrar a cada control de pas. No fer-ho, o no portar-lo imprès, serà motiu de desqualificació.

 

13.   Els participants han de passar pel control abans de l’horari de tancament:

·           7.30h Tagamanent

·           9.00h El Cafè

·         10.00h Collformic

·         12.00h Matagalls

·         13.15h Sant Marçal

·         15.15h Les Agudes

·         16.00h Turó de l’Home

·         17.15h Santa Fe

·         19.30h Gualba

 

14.   L’Organització es reserva el dret de modificar el recorregut indicat al Full de Ruta i altres mitjans de comunicació si les condicions es consideren adverses.

 

15.   Per participar a la Caminada és obligatori proveir-se i portar obligatòriament el material de seguretat que exigeix el Reglament del Circuit Català de Caminades de Resistència 2024:

·         Manta tèrmica de 1,4 x 2 m mínim.

·         Motxilla.

·         Dipòsit per hidratació amb una capacitat de com a mínim 1 litre.

·         Frontal amb recanvi de bateries.

·         Material reflectant que serà d'ús obligatori en encreuaments i trams de carreteres.

·         Telèfon personal operatiu, amb el número de telèfon de contacte de l’organització. Cal tenir la bateria carregada al 100% a l’iniciar la prova.

 

16.   El participant està obligat a:

·         Dur la llicència federativa vigent acompanyada del DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’Organització que ho sol·liciti.

·         Portar el Full de Ruta i registrar-se als controls de pas obligats en l’ordre correcte.

·         Proveir-se i portar el material obligatori que exigeix el present reglament.

·         Seguir el camí indicat per l’Organització.

·         Efectuar la totalitat del recorregut a peu.

·         No llençar cap tipus de deixalles.

·         Respectar propietats, masies i conreus per on passi la marxa.

·         No malmetre l’entorn natural.

·         Complir el present reglament i el de la CCCR.

·         Complir la normativa sobre prevenció d’incendis.

·         Complir la normativa aplicable del Parc Natural. (Document de Bones Pràctiques)

·         Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.

·         Mostrar un comportament respectuós a qualsevol participant, voluntari o membre de l’Organització.

·         Comunicar al control més proper, o utilitzant el telèfon que consta en el Full de Ruta,  qualsevol incidència o accident que hagi observat.

·         En cas d’abandonament o incidència comunicar-ho a l’Organització de la prova, utilitzant el telèfon que consta al Full de Ruta.

·         Atendre les directrius que l’Organització pugui donar en el decurs de la marxa.

 

17.   L’incompliment d’aquestes normes de civisme i comportament, anteriors, serà motiu de desqualificació.

 

18.   Per respecte al medi, l'organització no facilitarà gots en els avituallaments.

 

19.   L’Organització no es farà responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants i no estiguin garantits a l’assegurança de la llicència corresponent.

 

20.   Per motius de seguretat no es pot participar amb animals de companyia.

 

21.   L’Organització té la potestat d’admetre o fer fora de la prova aquelles persones que consideri de risc abans o durant la caminada.

 

22.   Pel fet d’inscriure´s a la caminada el participant declara estar assabentat i acceptar la normativa interna de la prova, les exigències d’aquesta per afrontar-la.


23.   Pel fet d’inscriure’s el participant accepta el Plec de descàrrec i certificat d’aptitud física de la 48a TRAVESSA DEL MONTSENY, que es pot descarregar del nostre web o del web d’inscripció de la FEEC.

 

24.   L’organització considera que el sol fet d’inscriure’s a la Caminada significa que el participant disposa d’un nivell de condició física i salut suficient per afrontar la prova i que, per tant, participa a la Caminada sota la seva responsabilitat.

 

25.   En cas d’abandonament l’Organització no garanteix el sistema de transport, de tornada al punt d’origen.

 

26.   Tots els participants que completin el recorregut en el temps indicat, a peu i passant per tots els controls de pas seran mereixedors del Premi de la 48a TRAVESSA del MONTSENY.

 

27.   Es dona per entès que el sol fet d’inscriure’s per participar implica l’acceptació d’aquest Reglament, el recorregut, així com l’autorització de l’ús d’imatges i dades en la promoció d’aquesta activitat o d’altres del C.E. Caminaires de Vilamajor.

 

28.   Els i les participants permeten explícitament, seguint la normativa establerta, que el seu nom, cognom, sexe i any de naixement siguin publicats a les llistes d’inscrits, com també a la de resultats de la 48a TRAVESSA DEL MONTSENY.

 

29.   Les dades dels participants seran emmagatzemades per l’Organització en una base de dades per promocionar les properes edicions.

El participant que ho desitgi podrà donar-se de baixa d’aquesta base de dades, enviant la petició per correu electrònic a:  info@travessa.org

 

30.   Qualsevol cas no previst en aquest Reglament serà resolt per l’Organització.

 

31.   Aquest reglament està homologat per l’Àrea d’Excursionisme de la FEEC.