Covid-19

ANNEX 1: Protocol sanitari de prevenció – COVID19

La Travessa complirà amb totes les mesures preventives vigents contra el contagi per la COVID-19, i es celebrarà el diumenge 22 de maig de 2022.

  • No es recomana l’assistència de persones de risc a la Travessa del Montseny.

  • El personal d’organització haurà estat prèviament informat de les mesures preventives.

  • Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar a la Travessa sigui quina sigui la seva funció.

  • Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants i organització.

  • Es recomana el rentat de mans freqüent o l’ús de gels hidroalcohòlics personals.

  • Es recomana l’ús de la mascareta en llocs on es puguin formar aglomeracions. (sortida, arribada, avituallaments.

  • El distanciament de 1,5 metres entre totes les persones intervinents s’ha de mantenir en tot moment. Fins i tot pels assistents com a públic.

  • Si qualsevol dels intervinents en la Travessa manifesta símptomes, com febre o tos persistent, haurà d’abandonar la Travessa, i posar-se en mans del personal sanitari.

  • El personal de l’organització vetllarà en tot moment per evitar aglomeració i concentració massiva de gent, controlaran els aforaments i l’acompliment de les normes per parts dels participants.

  • Qualsevol altra mesura que l’organització consideri adient i/o que la FEEC o el Departament de Sanitat obliguin a aplicar en el moment del dia de la prova.