Covid-19

ANNEX 1: Protocol sanitari de prevenció – COVID19

 • La Travessa complirà amb totes les mesures preventives contra el contagi per la COVID-19, i es celebrarà el dissabte 15 de maig de 2021.

 • No es recomana l’assistència de persones de risc a la Travessa del Montseny.


 • El personal d’organització haurà estat prèviament informat de les mesures preventives.


 • Les persones diagnosticades o malaltes per COVID19, que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar a la Travessa sigui quina sigui la seva funció. Tampoc podran assistir-hi aquelles persones que sense estar malaltes o diagnosticades hagin tingut contacte amb algun malalt i no hagin passat la quarantena.

 • Hi haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic a disposició dels participants i organització.


 • L’ús de mascareta és obligatori per tothom i en tot moment. Només els esportistes durant la prova se la podran treure, tot i així l’hauran de portar posada mentre estiguin als calaixos de sortida, al arribar als punts de control i avituallament, i immediatament un cop passin el control d’arribada.


 • Es recomana el rentat de mans freqüent o l’ús de gels hidroalcohòlics personals.


 • El distanciament de dos metres entre totes les persones intervinents s’ha de mantenir en tot moment. Fins i tot pels assistents com a públic.


 • Abans d’accedir a la zona de sortida cal entregar, omplert, el full autorresponsable.


 • Per accedir a la zona de sortida, s’establirà un control de temperatura. Si es té febre, 37,5º C o més, o símptomes d’estar malalt, no es podrà prendre la sortida.


 • Si qualsevol dels intervinents en la Travessa manifesta símptomes, com febre o tos persistent, haurà d’abandonar la Travessa, i posar-se en mans del personal sanitari.


 • En els calaixos de sortida es mantindrà la distancia de 2 m entre corredors, l’aforament màxim serà de 70 persones per a cada sortida.


 • Un cop donada la sortida, que serà esglaonada, queda prohibit llençar la mascareta al terra, tant al principi com al llarg del recorregut. NO fer cas a aqueta norma serà motiu de desqualificació.


 • El personal de l’organització vetllarà en tot moment per evitar aglomeració i concentració massiva de gent, controlaran els aforaments i l’acompliment de les normes per parts dels participants.


 • Els controls i avituallaments intermedis aplicaran el mateix protocol COVID-19 que apliquem al control de sortida i arribada: distància social i ús de mascareta.


 • Els avituallaments durant la cursa seran mínims i estaran habilitades zones on els voluntaris avituallaran al corredor, sempre de manera individual i sense intercanvi d’ampolles ni gots entre els participants.


 • Es recomana que cadascú porti el seu menjar i beguda i no compartir-lo amb altres participants.


 • A l’arribada cal evitar l’aglomeració dels corredors, aquests s’hauran de retirar immediatament de la línia d’arribada cap a zones més perifèriques.


 • Qualsevol altra mesura que l’organització consideri adient i/o que la FEEC o el Departament de Sanitat obliguin a aplicar en el moment del dia de la prova.


ZONA SORTIDA A AIGUAFREDA

Carretera de Ribes (N-152a) – cantonada Carrer NatzaretPer accedir a la zona de presortida cal entregar, omplert, el full autorresponsable, i passar el control de temperatura establert per l’organització de la Travessa del Montseny.

El full autorresponsable el trobareu al web de la Travessa: www.travessa.org