Reglament 41ª Edició

1. El caràcter de la TRAVESSA és no competitiu. És prova puntuable per la XIX Copa Catalana de Caminades de Resistència.


2. La TRAVESSA es realitzarà el dia 29 de Maig de 2016.


3. El preu d’inscripció és de 25€ pels posseïdors de llicència de federacions adscrites a la UIAA i de 32€ per la resta, on inclou la llicència temporal de la FEEC. Només puntuaran per la Copa Catalana de Caminades de Resistència els participants posseïdors de la llicència federativa de l’any en curs de la FEEC, amb modalitat i cobertura correctes. L’Organització es reserva el dret d’admetre inscripcions fora de termini al preu únic de 50€.


4. Les inscripcions s’admetran per rigorós ordre de recepció. El nombre de participants està limitat.


5. Per participar cal tenir 15 anys, a 31 de desembre de 2016.


6. Els menors de 18 anys necessitaran autorització escrita dels pares o tutors i anar acompanyats d’un adult durant el recorregut.


7. La sortida serà des de les 6.00 h. fins a les 6.30 h. de la matinada a la Plaça de la Carretera d’Aiguafreda.


8. Tots els participants hauran de seguir el recorregut indicat al Full de Ruta.


9. Cada participant ha de registrar-se a cada control de pas. No fer-ho serà motiu de desqualificació. Els participants han de passar pels controls abans de l'horari de tancament:

8.00h Tagamanent

9.30h El Cafè

10.30h Collformic

12.15h Matagalls

13.15h Sant Marçal

15.15h Les Agudes

16.00h Turó de l’Home

17.00h Santa Fe

19.00h Gualba


10. L’Organització es reserva el dret de modificar el recorregut indicat al Full de Ruta i altres mitjans de comunicació si les condicions es consideren adverses.


11.  Per participar a la Caminada és obligatori proveïr-se i portar obligatòriament el material de seguretat que exigeix el Reglament de la Copa Catalana de Caminades de Resistència 2016:

· Manta tèrmica de 1,4 x 2 m mínim

· Telèfon mòbil engegat i no en mode avió. Es recomana l'aplicació ALPIFY activada.

· Motxilla o equivalent

· Sistema d'hidratació (mínim 1 litre)


12. El participant està obligat a:

· Dur la llicència federativa vigent acompanyada del DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’Organització que ho sol·liciti.

· Portar el Full de Ruta i registrar-se als controls de pas obligats en l’ordre correcte.

· Seguir el camí indicat per l’Organització.

· Efectuar la totalitat del recorregut a peu.

· No llençar cap tipus de deixalles.

· Respectar propietats, masies i conreus per on passi la marxa.

· No malmetre l’entorn natural.

· Complir la normativa sobre prevenció d’incendis.

· Complir la normativa aplicable del Parc Natural (document de bones pràctiques).

· Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.

· Mostrar un comportament respectuós a qualsevol participant, voluntari o membre de l’Organització.

· Comunicar al control més proper qualsevol incidència o accident que hagi observat.

· En cas d’abandonament o incidència comunicar-ho a l’Organització de la prova, utilitzant el telèfon que consta al Full de Ruta.

· Atendre les directrius que l’Organització pugui donar en el decurs de la marxa.


L’incompliment d’aquestes normes de civisme i comportament serà motiu de desqualificació.


13. Per respecte al medi, l'Organització no facilitarà gots en els avituallaments.


14. L'Organització no es farà responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants i no estiguin garantits a l'assegurança de la llicència federativa.


15. Per motius de seguretat no es pot participar amb animals de companyia.


16. L'Organització té la potestat d’admetre o fer fora de la prova aquelles persones que consideri de risc abans o durant la caminada.


17. Pel fet d'inscriure's a la caminada el participant declara estar assabentat i acceptar la normativa interna de la prova i les exigències d'aquesta per afrontar-la.


18. L'Organització considera que el sol fet d'inscriure's a la caminada significa que el participant disposa d'un nivell de condició física i salut suficient per afrontar la prova i que, per tant, participa a la marxa sota la seva responsabilitat.


19. En cas d’abandonament l’Organització no garanteix el sistema de transport.


20. Tots els participants que completin el recorregut en el temps indicat, a peu i passant per tots els controls de pas seran mereixedors del Premi de la 41ª TRAVESSA del MONTSENY.


21. Es dóna per entès que el sol fet d’inscriure’s per participar implica l’acceptació d’aquest Reglament, el recorregut, així com l’autorització de l’ús d’imatges i dades en la promoció de l’activitat.


22. Les dades dels participants seran emmagatzemades per l’Organització en una base de dades per promocionar les properes edicions. El participant que ho desitgi podrà donar-se de baixa d’aquesta base de dades, enviant la petició per correu electrònic (info@travessa.org).


23. Qualsevol cas no previst en aquest Reglament serà resolt per l’Organització.


24. Aquest Reglament està homologat pel Comitè de Marxes de la FEEC.